دیسک وصفحه سراتو سایپا

دیسک و صفحه کلاچ سراتو سایپا

محصول دیسک و صفحه کلاچ و بلبرینگ کلاچ سراتو مونتاژ به صورت پکیج کامل می باشد.

کدفنی صفحه کلاچ 4110026010

کد فنی دیسک 4130026010

کد فنی بلبرینگ کلاچ 4142132000