سنسور کنترل روغن OCV سانتافه

توضیحات

سنسور میزان روغن سرسیلندر

سنسور کنترل روغن Ocv اصلی (جنیون پارت و موبیس)

سنسور کنترل روغن Ocv هیوندای سانتافه
سنسور کنترل روغن Ocv سانتافه قدیم 2700 سی سی
سنسور کنترل روغن Ocv سانتافه قدیم 3500 سی سی
سنسور کنترل روغن Ocv سانتافه نیو ix45