فیلتر بنزین کیا اسپورتیج و هیوندای توسان کد فنی: 31112-3q500

فیلتر بنزین کیا اسپورتیج و هیوندای توسان

کد فنی: 31112-3q500

ساخت کره

مناسب برای کیا اسپورتیج 2000 sl از سال 2010 تا 2014 

هیوندای توسان 2400 از سال 2009 تا 2014