فیلتر روغن گیربکس 4632122731

ویژگی های کلیدی
  •  کد فنی: 46321-22731
  •  برند: MOBIS
  •  نوع فیلتر: فیلتر روغن گیربکس
  •  نوع جنس: اصلی
  •  وزن: 240 گرم

( فیلتر روغن گیربکس 4632122731 | فیلتر روغن گیربکس ورنا 1600 | فیلتر روغن گیربکس ورنا )

گیربکس یکی از اصلی ترین اجزای خودرو  می باشد ,

ارزش آن به قدری است که شاید بتوانیم با موتور در یک جایگاه قرار دهیم.

ذرات و پلیسه هایی که حین انجام کار در سیستم گیربکس بوجود می آیند ,

توسط روغن گیربکس به داخل فیلتر روغن گیربکس ورنا رفته و پس از تصفیه از فیلتر خارج می شوند

و به سیستم گیربکس باز می گردند.رسیدگی به فیلتر گیربکس بسیار مهم است ,

زیرا فیلتر گرفته باعث عبور کمتر جریان روغن و آسیب شدید

و در مواردی باعث سوخته شدن گیربکس می شود.